ulama rabbani

Dua Macam Ulama Perspektif al-Qur`an

Dua Macam Ulama Perspektif al-Qur`an

Uulama Rabbani—adalah ulama yang mengorientasikan kehidupan dunia-akhirat mereka kepada Allah, Rab Semesta Alam

Selengkapnya

“Ulama Rabbani” vs “Ulama Syaithoni”?

“Ulama Rabbani” vs “Ulama Syaithoni”?

Seyognyanya kita hati-hati menggunakan sebuah istilah sebab istilah sendiri mengandung sebuah nilai. Jika kita keliru menggunakannya, akibatnya akan fatal, apalagi untuk ulama

Selengkapnya