tamu

Pertolongan di Luar Dugaan

Pertolongan di Luar Dugaan

“Lahaula wala quwwata illa billah. Memang benar pertolongan Allah akan datang bagi hamba-Nya yang selalu menolong sesamanya.”

Selengkapnya

Memuliakan Tamu

Memuliakan Tamu

Menjamu tamu – yang disunnahkan secara muakkad atau sungguh-sungguh – ialah selama tiga hari

Selengkapnya