syikastah-amiz

Sumbangan Utsmaniyah dalam Ilmu Seni Kaligrafi Islam

Sumbangan Utsmaniyah dalam Ilmu Seni Kaligrafi Islam

Khat Tsuluts pertama kali dibuat pada abad ke-7 pada zaman Khalifah Ummayah akan tetapi baru dikembangkan pada akhir Abad ke-9

Selengkapnya