seks di luar nikah

Konsep Mohamad Syahrur soal Milkul Yamin Terpengaruh Unsur Pemikiran Marxisme

Konsep Mohamad Syahrur soal Milkul Yamin Terpengaruh Unsur Pemikiran Marxisme

Disertasi dari sebuah Perguruan Tinggi Islam seharusnya dibimbing dan diuji oleh para ulama Islam yang hanif

Selengkapnya

Hermeneutika dan Kekacauan Akhlak

Hermeneutika dan Kekacauan Akhlak

Apakah hermeneutika memang layak digunakan untuk menafsirkan al-Quran, menggantikan Ilmu Tafsir yang telah diterima secara ijma’ oleh umat Islam selama ratusan tahun?

Selengkapnya