Roger Danuarta

Aktor Roger Danuarta Masuk Islam

Aktor Roger Danuarta Masuk Islam

“Dia tahu agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam.”

Selengkapnya