nyawa

Nilai Nyawa dalam Perspektif Islam

Nilai Nyawa dalam Perspektif Islam

Pertama kali yang akan dituntut pada hari kiamat adalah masalah (pertumpahan) darah dan menghilangkan nyawa orang

Selengkapnya