Mun’im Sirry

Kristen dan Syirik: Respon untuk Mun’im Sirry

Kristen dan Syirik: Respon untuk Mun’im Sirry

Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi   Hidayatullah.com | SEORANG penulis liberal, Mun’im Sirry (MS) menulis satu artikel di www.geotimes.com (Jumat, 2 Agustus 2019) dengan tajuk […]

Selengkapnya

Mun’im Sirry dan Homoseksual

Mun’im Sirry dan Homoseksual

Menuduh “Ulama-Ulama Homoseksual” adalah hal yang dipaksakan dan gagal logika. Ulama-ulama sejati tak akan melakukan tindakan keji

Selengkapnya

Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis (2)

Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis (2)

Tak ada satu pun dalil, baik dalam al-Quran, al-hadits maupun pendapat fuqaha, yang mengindikasikan kebolehan perilaku homoseksual apalagi melegalkan kawin sesama jenis

Selengkapnya

Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis

Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis

Mun’im Sirry menyoal hukum larangan LGBT dalam al-Quran dan hadits, lalu berkesimpulan tidak ada larangan secara eksplisit perkawinan sesama jenis

Selengkapnya