Mohamad Alloush

Jaisyul Islam Menyambut Resolusi PBB

Jaisyul Islam Menyambut Resolusi PBB

Dua faksi oposisi besar di Ghouta Timur merupakan Jaisyul -Islam dan Failaq al-Rahman

Selengkapnya