Menteri Pendidikan Malaysia

Indonesia-Malaysia Jajaki Kerja sama Kajian Manuskrip Asia Tenggara

Indonesia-Malaysia Jajaki Kerja sama Kajian Manuskrip Asia Tenggara

Kajian manuskrip, khususnya manuskrip keagamaan, dinilai penting untuk dilakukan bersama-sama. “Apalagi kita satu rumpun. Ini di hari depan akan jadi peninggalan bagi anak cucu kita.”

Selengkapnya