Mazhab Hanafi

Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru [3]

Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru [3]

Isu Wahabi adalah bagian produk intrik politik untuk merebut kekuasaan tertentu. Bila umat Islam terkecoh dengan isu satu abad ke belakang, berarti umat Islam berhasil dijadikan objek politik

Selengkapnya

Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru [2]

Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru [2]

Bukan hanya pada masa awal kekuasaannya di Hijaz, hingga saat ini Saudi tidak pernah mengganggu kawasan kuburan Nabi. Selain fitnah makam nabi, juga muncul fitnah lain seperti kamar Aisyah akan dihancurkan

Selengkapnya

Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru [1]

Rasyid Ridha, Wahabi, dan Reproduksi Anti-Wahabisme Baru [1]

Muhammad Ibn Abdul Wahab sesungguhnya termasuk dalam kategori muqallid dalam masalah fikih. Oleh sebab itu, Wahabi termasuk dalam kategori mazhabiyah seperti para pengikut mazhab lain, baik Mazhab Syafii’i, Hanafi, maupun Maliki

Selengkapnya