madhzab

Abu Bakar ash-Shiddiq, Seorang Khalifah Juga Mujtahid

Abu Bakar ash-Shiddiq, Seorang Khalifah Juga Mujtahid

Ketersebaran ijtihad Abu Bakar ash-Shiddiq di keempat madzhab tersebut menunjukkan besarnya pengaruh beliau terhadap ijtihad

Selengkapnya