lisan

Saatnya ‘Me-lockdown-kan’ Lisan

Saatnya ‘Me-lockdown-kan’ Lisan

Wajib bicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran dan amar ma’ruf nahi munkar.

Selengkapnya

Menghindari Kesia-siaan

Menghindari Kesia-siaan

Agar tak merugi, baik di dunia maupun di akhirat, maka penjagaan lidah dari perkataan sia-sia mutlak dilakukan setiap orang beriman

Selengkapnya

Lisanmu Cermin Kepribadianmu

Lisanmu Cermin Kepribadianmu

Banyak orang bisa menjauhi kemaksiatan seperti mencuri, tidak memakan yang haram, berzina. Akan tetapi dia tak kuasa menjaga lisannya dari perkataan yang buruk

Selengkapnya

Beginilah Adab Bermedia Sosial

Beginilah Adab Bermedia Sosial

Media sosial seperti pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, maka akan menyelamatkan kita. Jika tidak, maka akan menjerumuskan kita.

Selengkapnya

Hidup yang Menghidupkan Hati

Hidup yang Menghidupkan Hati

Hati ini berkarat seperti berkaratnya besi jika terkena air. Pembersihnya banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran

Selengkapnya

Kewajiban Jihad dengan Qalam

Kewajiban Jihad dengan Qalam

“Sesungguhnya kami (pena, red) laksana pelayan bagi pedang,” kata penyair Al-Mutanabbi

Selengkapnya

Hifdzul-Lisan

Hifdzul-Lisan

Satu-satunya cara untuk menjaga lisan adalah dengan diam. Sebagian ulama mengatakan: “Diam itu adalah hikmah, namun sedikit yang melakukannya”

Selengkapnya

Ketua Umum ICMI Ingatkan Pimpinan Parpol Hati-hati Berbicara

Ketua Umum ICMI Ingatkan Pimpinan Parpol Hati-hati Berbicara

“Maka sebaiknya semua pimpinan partai terus menerus memelihara komunikasi publik untuk meluruskan dan lain-lain,” ujar mantan Ketua MK ini.

Selengkapnya

Lisan yang Membahayakan

Lisan yang Membahayakan

“Orang yang berakal selayaknya lebih banyak diam daripada berbicara

Selengkapnya

Jaga Lisan Jangan Disalahgunakan

Jaga Lisan Jangan Disalahgunakan

Gunakanlah lisan untuk meluruskan kesalahan, menegakkan keadilan, dan menebar kemaslahatan

Selengkapnya