Khawarij

Cara Nabi Menanggulangi Aliran Menyimpang

Cara Nabi Menanggulangi Aliran Menyimpang

Cara nabi sangat efektif. Utusan ini pada akhirnya insaf, dan masuk Islam sembari menyatakan suara hatinya dengan jujur

Selengkapnya

Hasan al-Bashri dan Kepemimpinan yang Dzalim [2]

Hasan al-Bashri dan Kepemimpinan yang Dzalim [2]

Hasan al-Bashri melihat munculnya pemimpin dzalim sebagai satu bentuk hukuman dari Allah kepada umat

Selengkapnya

Hasan al-Bashri dan Kepemimpinan yang Dzalim [1]

Hasan al-Bashri dan Kepemimpinan yang Dzalim [1]

Hasan al-Bashri memberikan keteladanan pada umat, menyebarluaskan ilmu ke tengah masyarakat, mensucikan jiwa- manusia

Selengkapnya

Terorisme dan New Khawarij [2]

Terorisme dan New Khawarij [2]

Jika pemerintah ingin menyelesaikan terorisme, maka jalan keluarnya, tumbukanlah keadilan di tengah masyarakat, terutama kaum Muslim

Selengkapnya

Terorisme dan New Khawarij [1]

Terorisme dan New Khawarij [1]

Maka, langkah-langkah kongkrit harus ditempuh, setidaknya harus ada gerakan yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan ketidak-adilan terhadap umat Islam,

Selengkapnya

Pengamat Sejarah: Politisasi Isu Wahabi Sebagai Pemecah Belah Umat

Pengamat Sejarah: Politisasi Isu Wahabi Sebagai Pemecah Belah Umat

Nama Wahabi sengaja dipilih –para pembencinya- agar dikesankan negatif seperti gerakan Wahabiyah abad keempat di Maroko, yang dinahkodai seorang Khawarij bernama: Wahab bin Rustum

Selengkapnya

Rambu-Rambu Takfir [3]

Rambu-Rambu Takfir  [3]

Kita tidak boleh memperluas cakupan vonis takfir. Mazhab ulama dan salaful ummah dalam pengkafiran individu dan vonis kekal masuk neraka wajib memenuhi syarat-syarat kekafiran

Selengkapnya

Rambu-Rambu Takfir [2]

Rambu-Rambu Takfir  [2]

Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan ia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman

Selengkapnya

Rambu-Rambu Takfir [1]

Rambu-Rambu Takfir  [1]

Pengkafiran kelompok sesat dan apakah mereka kekal di dalam neraka, ada dua pandangan ulama yang masyhur terhadap Khawarij dan kelompok murtad dari golongan Haruriyah, Rafidhah

Selengkapnya

Syeikh Qaradhawi Berbicara tentang Khawarij

Syeikh Qaradhawi Berbicara tentang Khawarij

Pemimpin yang sah menurut Islam adalah dia yang dibaiat oleh mayoritas umat Islam. Baik itu dalam bentuk ucapan, maupun kotak suara (hasil Pemilu)

Selengkapnya