khasyah

Dua Macam Ulama Perspektif al-Qur`an

Dua Macam Ulama Perspektif al-Qur`an

Uulama Rabbani—adalah ulama yang mengorientasikan kehidupan dunia-akhirat mereka kepada Allah, Rab Semesta Alam

Selengkapnya