Kedudukan rakyat

Kedudukan Rakyat di Mata Umar bin Khathab

Kedudukan Rakyat di Mata Umar bin Khathab

Diantara kedudukan rakyat di mata Umar sebagai sarana evaluasi diri. Kedua, sebagai satandar kesuksesan pemimpin di dunia dan akhirat

Selengkapnya