kaum yang tertindas

Janji Allah untuk Kaum Terusir, Hijrah, dan yang Dihinakan

Janji Allah untuk Kaum Terusir, Hijrah,  dan yang Dihinakan

Pengusiran juga pernah dirasakan Rasulullah dan para shahabatnya ketika berada di Thaif

Selengkapnya