Imam al-Ghazzali

Islamisasi Ilmu Al Attas dalam Aplikasi

Islamisasi Ilmu Al Attas dalam Aplikasi

Dr. Hamid dengan teliti menghadirkan dan menguraikan pemikiran religio-saintifik Imam al-Ghazali, dari perspektif worldview Islam Prof. al-Attas.

Selengkapnya