Barbar

Dakwah Cinta Abdullah bin Yasin

Dakwah Cinta Abdullah bin Yasin

Dalam waktu semalam enam ribu penduduk Lamtunah mengikuti dakwah Abdullah bin Yasin. Sekarang jumlahnya menjadi 7000

Selengkapnya