Hidcompedia

Jazakallah dan Ucapan Terima Kasih

Jazakallah dan Ucapan Terima Kasih

Kenapa Jazakallah Khairan lebih bernilai disbanding terimah kasih?

Selengkapnya

Sahabat Nabi

Sahabat Nabi

Orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan Islam, itulah Sahabat Nabi

Selengkapnya

Dosa

Dosa

Dosa kecil dan kesalahan (duniawi) biasanya disebut juga dengan sayyi’ah, karena ia membuat pelakunya sedih dan resah, merasa tidak nyaman, merasa bersalah

Selengkapnya

Akal

Akal

Ada perbedaan mendasar konseptual antara pengertian umum (Barat) dan pengertian al-Qur’an yang mendefiniskan akal sebagai kemampuan hati untuk berpikir

Selengkapnya

Menikah Atau Kawin?

Menikah Atau Kawin?

Istilah pernikahan tidak layak digunakan untuk pasangan kaum homoseksual (LGBT)

Selengkapnya

Tauhid

Tauhid

Dengan bertauhid, darah dan harta kita bisa terjaga oleh Islam

Selengkapnya

Malaikat

Malaikat

Apakah jenis kelamin malaikat itu laki-laki atau perempuan? Bagaimana Al-Qur’an menjelaskannya?

Selengkapnya

Adab

Adab

Manusia beradab atau insan adabiy adalah manusia yang mengenal Tuhannya, mengenal dan mencintai Nabi Shallahu ‘Alaihi Wassallamnya

Selengkapnya

Ahlul Bait

Ahlul Bait

Ibnu Taimiyah dengan tegas membenarkan sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam

Selengkapnya

Setan

Setan

Ibnu Jarir berpendapat, Allah menjadikan setan dari jenis manusia, seperti halnya setan dari jenis jin

Selengkapnya